Welcome!

On this webpage, you can find some good practices on digital youth work. We hope they give you new ideas on how to include a digital aspect into your own youth work! More good practices will be published on this site in September 2018 and during 2019. In 2019, also training materials on digital youth work as well as digital youth work guidelines will be included.

Featured content

Kiddymon Royal (EN)

In the location based game youth workers transform into KiddyMon-Characters that hide in different public parks in the district. Kiddy & Co is a youth organisation based in Vienna.

Youth against drugs street team (DK)

Formålet med YAD Street Team er at påvirke holdningerne til stofmisbrug op græsrodsniveau, for derved at fremme Youth Against Drugs’ værdier. Målet er også at fremme aktivt medborgerskab, og at skabe mulighed for meningsfulde frivillige aktiviteter.

Clár TechSpace - Digitalt arbejde med unge via et minoritets-sprog (DK)

Hovedformålet med denne praksis er at tilbyde TechSpace’s program, formidlet på det irske sprog - Irlands nationale og første officielle sprog, som tales af en minoritet i landet. Projektet tilsigter at støtte organisationer, der - med irsk som formidlingssprog - arbejder med unge, i at blive en del af Techspace-netværket, ved at træne undervisere, som kan levere Creative Media og STEM-undervisning, (eng. Science, Technology, Enginering, Mathematichs - red.) til de unge.