Good practices

Order

Theme

Languages

01.03.2019 / Denmark

Clár TechSpace - Digitalt arbejde med unge via et minoritets-sprog (DK)

Hovedformålet med denne praksis er at tilbyde TechSpace’s program, formidlet på det irske sprog - Irlands nationale og første officielle sprog, som tales af en minoritet i landet. Projektet tilsigter at støtte organisationer, der - med irsk som formidlingssprog - arbejder med unge, i at blive en del af Techspace-netværket, ved at træne undervisere, som kan levere Creative Media og STEM-undervisning, (eng. Science, Technology, Enginering, Mathematichs - red.) til de unge.

01.03.2019 / Ireland

Clár TechSpace - Digitale Jugendarbeit durch eine Minderheitensprache (DE)

Pädagog*innen werden darin geschult, wie sie digitale Medien und STEM-Projekte nach den Prinzipien der Jugendarbeit, des Learning by doing und von erfahrungsorientierten Ansätzen umsetzen können. Durch die Akzentuierung der Perspektive von Jugendlichen können Pädagogen non-formale Ansätze in ihr jeweiliges Bildungsangebot integrieren - so dass die Förderung der Jugendlichen im Mittelpunkt des Programms steht. Die Pädagogen werden dabei durch eine Gemeinschaft von Praktiker*innen ("community of practice") und ihre lokale Clusterkoordination unterstützt, die für eine kontinuierliche Unterstützung durch Besuche vor Ort, Sitzungen zur kreativen technischen Unterstützung und die Schaffung lokaler Angebote für junge Menschen, die an dem Programm teilnehmen, zur Verfügung steht.

01.03.2019 / Ireland

Clár TechSpace - Digitaalista nuorisotyötä vähemmistökielellä

TechSpace Network tarjoaa TechSpace -ohjelman sisältöjä Iirinkielellä, joka on Irlannin ensimmäisen virallisen kielen asemasta huolimatta vähemmistökieli maassa. Ohjelmaa rahoittaa maan kulttuuriperintöä vaaliva "Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht" osana Irlannin kielen strategiaansa vuosille 2010-2030. Tarkoituksena on tukea Iirinkielellä nuorten kanssa työskenteleviä organisaatioita toimimaan osana TechSpace -verkostoa kouluttamalla ohjaajia STEM -toiminnan ja digitaalisen median hyödyntämiseen.

27.09.2018 / Austria

Mockumentary film -projekti (FI)

JUST-tiimi reagoi pelon kyllästämään tilanteeseen Wienissä idealla mockumentarystä (sanayhdistelmä elokuvasta "movie" ja dokumentistä "documentary"). Mockumentaryn puitteissa voidaan tasapainotella realismin ja fiktion välillä. Tällä tavoin on myös mahdollista kurkistaa huhujen ja myyttien alkuperään ja tutkia niitä kriittisesti. Projekti antoi mahdollisuuden tutustua alueeseen nuorten kanssa ja päästä tarinoiden juurille.

27.09.2018 / Austria

KiddyMon Royal (FI)

Paikannukseen perustuvassa pelissä nuorisotyöntekijät muuntautuvat KiddyMon-hahmoiksi, jotka piiloutuvat alueen eri puistoihin. Lapset, jotka haluavat pelata peliä, muodostavat ryhmiä. Jokaisella ryhmällä täytyy olla älypuhelin ja he saavat GPS-koordinaatit peliin rekisteröidyttyään. GPS-koordinaateilla pelaajat löytävät KiddyMonien olinpaikan. Kiddymonin löytämisen jälkeen nuoret aloittavat keskustelun määrätystä aihepiiristä ja suorittavat pieniä haasteita.

27.09.2018 / Scotland

Digitales Gleichstellungs- und Inklusionsnetzwerk (DE)

Immer mehr Sekundarschulen in Schottland haben inzwischen "Gender and Sexual Orientation Alliances" - GSAs - in ihrer Schule, um LGBTI-Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und die Integration zu fördern. Als nationale Organisation zur Unterstützung von LGBTI-Jugendlichen in Schottland und in Zusammenarbeit mit Schulen im ganzen Land haben wir die Chance erkannt, GSAs mit digitalen Medien zu vernetzen, damit junge Menschen in ihnen gemeinsam lernen, sich gegenseitig unterstützen können und damit ihre Stimme in den Gemeinden im ganzen Land Gehör findet.

27.09.2018 / Scotland

Ryhmächat digitaalisen yhdenvertaisuuden ja inkluusion mahdollistajana (FI)

Ryhmäkeskusteluja käydään ennalta sovittuina aikoina. Toiminnot on suunnitellut meidän digitaalisen nuorisotyön ryhmämme. Koulujen LGBTI‑ryhmissä toimivat nuoret voivat etukäteen pyytää päästä osallistumaan, jolloin he saavat linkin verkkosivuillamme sijaitsevalle ryhmächatsivulle. Nuoret voivat keskustella sekä toistensa että tiimimme kanssa samalla, kun he toteuttavat pienen projektin, esimerkiksi tekevät julisteita omalle koululleen. Keskustelujen tarkoituksena on yhdistää eri alueilla toimivia nuoria, auttaa heitä opettelemaan uusia digitaalisia taitoja ja jakaa oppimaansa toisten nuorten kanssa.

27.09.2018 / Scotland

5Rights-ryhmä digitaalisten oikeuksien puolustajana (FI)

Young Scot ‑järjestön helmikuussa 2018 perustama Young Scot 5Rights Youth Leadership Group on ryhmä, johon kuuluu 30 erilaisista taustoista tulevaa nuorta, joilla on erilaisia kokemuksia. Nämä ympäri Skotlantia kotoisin olevat ja iältään 11–19‑vuotiaat nuoret puolustavat oikeuksiaan digitaalisessa maailmassa. He tutkivat, kuinka he voivat soveltaa suosituksia Skotlannissa ja kuinka nuorten oikeuksia voidaan toteuttaa digitaalisessa maailmassa. Tässä vaiheessa pääpaino on menettelytapojen ja suositusten soveltamisessa käytäntöön. Tavoitteena on saada nuoret johtamaan ideoiden kehittelyä sekä niiden toteuttamista.

27.09.2018 / Ireland

STEM nuorisotyössä (FI)

Hanke vahvistaa luonnontieteiden ja insinöörityön alojen STEM-opetusta nuorisosektorilla. Tätä tehdään kouluttamalla ja tarjoamalla tukea, kehittämällä resursseja, luomalla käytännön yhteisöjä, järjestelmällä tapahtumia, välittämällä hyvää toimintatapaa ja kehittämällä kumppanuuksia.

27.09.2018 / Germany

Minun tervetulo-oppaani (FI)

My WelcomeGuide tarjoaa pakolaistaustaisille nuorille ja lapsille lyhyitä videoklippejä, joiden avulla he voivat opetella toimimaan uudessa ympäristössään. Videoissa ei jaella suoria ohjeita tai saarnata. Hankkeen tarkoitus on kertoa tulokkaille peruskysymyksiin liittyviä vinkkejä. Päätavoite on näyttää nuorille mahdollisuuksia selvitä jokapäiväisestä elämästä ja osallistua yhteiskuntaan. Hanke on suunniteltu niin, että videoita tuottavat nuoret osallistuvat aktiivisesti hankkeen eri tasoille. He ovat mukana niin aiheiden valinnassa kuin videoiden toteuttamisessakin. Näin varmistetaan, että aiheet ovat lähellä Müncheniin saapuvien pakolaisten todellisia tarpeita.

27.09.2018 / Germany

YouTube Barcamp (FI)

YouTube-barcampilla osallistujia pyydetään olemaan asiantuntijoita. He osallistuvat aktiivisesti jakamalla tietoa, ideoitaan ja kokemuksiaan toisten nuorten kanssa. Painopiste on toisten tukemisessa ja toisilta oppimisessa. Tämä pätee myös tekniikan käyttämiseen, joka on tärkeä osa mediatuotantovaihetta. Nuorten mahdollisuus tehdä barcampista omanlaisensa omien sessioiden, työpajojen ja keskusteluryhmien kautta lisää nuorten itsenäisyyttä. Barcamp tarjoaa nuorille tilan laittaa omia ideoitaan käytäntöön, vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua toisten kanssa.

27.09.2018 / Denmark

Pocket Film – nuorten osallistaminen elokuvatyöpajoihin (FI)

Elokuvatyöpajoja järjestään kouluissa kaikkialla Tanskassa (yli 100 vuodessa), ja niitä pyörittävät järjestön pätevät elokuva-alan ammattilaiset. Työpajojen aihe riippuu aina asiakkaasta. Lapset ja opiskelijat työskentelevät esimerkiksi terveyteen, innovaatioihin, nettikiusaamiseen, laittomaan suoratoistoon, lähisuhdeväkivaltaan, lukemiseen, pohjoismaiseen kulttuuriin ja muihin aiheisiin liittyvien teemojen kanssa.

27.09.2018 / Denmark

Peliryhmät pedagogisena välineenä (FI)

Hanke aloitettiin, kun tarvittiin lisää tietoa ja ymmärrystä tietokonepeleissä käytetyistä uhkapeleistä ja niiden seurauksista. Menetelmää on kehitetty ja testattu vuodesta 2015 lähtien Digitaalisen nuorisotyön keskuksen ja Aarhusin kunnan viranomaisten yhteisessä pilotti‑ ja yhteistyöprojektissa. Tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että nuorten poikien harjoitellessa ja oppiessa sosiaalisia taitoja pelaamisen määrä ja pelaamiseen liittyvät riidat vähenevät. Tulosten mukaan myös rahasta tai virtuaalisista palkinnoista pelaamiseen liittyvä riskikäyttäytyminen vähenee.

27.09.2018 / Finland

YAD Street Team (EN)

The structure of Street Team is a response to changes in both the NGO field and volunteer work. Young people today aren’t interested in “traditional” participation in NGO activities that require a lot of commitment but are instead searching for more flexible ways to contribute in line with their values. A young person logs into the Street Team website with their alias and chooses from the task pool an activity they are interested in and requests for the needed materials. After completing the task, they report it as completed on the website. The admins give feedback and award points based on the mission. With the accumulated points volunteers can purchase various Street Team products, e.g. hoodies, pins or trainers.

27.09.2018 / Finland

School Social Workers in Social Media -project (EN)

The goal of the Somessa -project was to expand the work done by school social workers onto online platforms used by young people and enable the workers to be reachable via the latest smartphone apps.

27.09.2018 / Ireland

Clár TechSpace - Digital Youth Work Through A Minority Language (EN)

Educators are trained in how to deliver digital media and STEM projects through youth work principles and learning by doing and experiential approaches. By placing emphasis on the youth voice, educators can integrate non-formal approaches into their formal education settings - ensuring youth development is at the heart of the programme. Educators are supported to do this through a community of practice and their local cluster coordinator who is on hand to provide ongoing support through site visits, creative tech support sessions and by creating local opportunities for young people involved in the programme.

27.09.2018 / Finland

SOMESSA - Schulsozialarbeit mit Social Media (DE)

Das Ziel vom „Somessa“ (übersetzt: In den sozialen Medien) Projekt war es, die Arbeit der Schulsozialarbeiter_innen auf jenen Online-Plattformen, die Jugendliche nutzen, auszuweiten. Eine Gruppe von Jugendlichen Expert_innen half dabei, ausgewählte Plattformen und Apps in das reguläre Angebot der Schulsozialarbeit zu integrieren.

27.09.2018 / Austria

Mockumentary Filmprojekt (DE)

Ein Filmprojekt von JUST Wienerberg, einem Wiener Jugendzentrum in der Nähe eines großen Naherholungsgebietes namens Wienerberg. Um diese Gegend gibt es viele Gerüchte und Mythen, die für junge Menschen potenziell einschüchternd und beängstigend sind. Aber: Was steckt hinter diesen Geschichten? Fake News? Beim Mockumentary-Filmprojekt gehen die Jugendlichen aus dem Jugendclub den Gerüchten auf den Grund...

27.09.2018 / Austria

Mockumentary film project (EN)

A film project by JUST Wienerberg, a youth club in the 10th district in Vienna, located close to a large local recreation area called Wienerberg. There a several stories and myths around Wienerberg, which are potentially intimidating and scary for young people. But: what's behind those stories? Are they fake news? Two youth worker started a film project with youngsters from the youth club, they created a mockumentary (movie + documentary)...

27.09.2018 / Finland

YAD Street Team (DE)

YAD Street Team bietet Jugendlichen über einen Online-Plattform eine spielerische und niederschwellige Möglichkeit an, sich an Aufklärungskampagnen gegen Drogenmissbrauch zu beteiligen. Die jungen Aktivist_innen verteilen Materialien, halten Vorträge... und erhalten dafür Feedback, Punkte und Belohnungen.

27.09.2018 / Denmark

Pocket Film – Junge Menschen durch Film Workshops beteiligen (DE)

Pocket Film (Lommefilm) ist eine dänische Organisation, die mit unterschiedlichen Trägern, wie der dänischen Krebshilfe, Save the Children, der TrygFonden Stiftung und vielen Gemeinden zusammenarbeitet, um durch partizipative Filmworkshops mit Kindern und Jugendlichen auf wichtige Themen aufmerksam zu machen.

27.09.2018 / Scotland

Digital Equality and Inclusion Network (DK)

Flere gymnasier i Skotland har nu “køns- og sexuel orienterings -alliancer” (eng. forkortet “GSAs” - red.) på skolerne for at støtte LGBTI-elever, og højne inklusionen. Som den nationale organisation, der støtter LGBTI-unge i Skotland, og arbejder med skoler over hele landet, øjnede vi en chance for at skabe et netværk mellem GSA’erne, som ville give medlemmerne mulighed for at lære sammen, og støtte hinanden i at få deres stemmer hørt i bysamfundene over hele landet.

27.09.2018 / Scotland

Young Scot 5Rights Youth Leadership Group (DK)

Young Scot 5Rights Youth Leadership Group, som blev søsat i februar 2018, af Young Scot, den skotske regering, og 5Rignts, er en gruppe af 30 unge, fra hele Skotland med forskellige baggrunde og erfaringer, i alderen 11-19, som kæmper for deres rettigheder i den digitale verden. De undersøger hvordan anbefalingerne kan implementeres i Skotland, og hvordan unge menneskers rettigheder kan realiseres i den digitale verden.

27.09.2018 / Germany

Youtube Barcamp (DK)

På Youtube Barcamp er det de unge selv der er eksperterne. De bidrager aktivt ved at dele deres viden, ideer og erfaringer med andre unge. Der fokuseres på at støtte hinanden og at lære af hinanden. Det gælder også brugen af teknologi, hvilket er vigtigt i medieproduktions-fasen. Muligheden for at hjælpe med at forme barcamp’en med deres egne sessioner, workshops, og diskussionsgrupper, fremmer de unges autonomi. Barcamp’en tilbyder dem et sted hvor de kan føre deres egne ideer ud i praksis, udveksle ideer, og netværke med andre mennesker.

27.09.2018 / Germany

Min velkomstguide - vejledningsvideoer uden løftede pegefingre fra unge til unge (DK)

Målet med projektet er at give nyankomne nogle foreløbige svar på basale spørgsmål. Hovedformålet er at vise de unge mulige måder at tackle hverdagslivet på, herunder også alle mulighederne for aktiv deltagelse i samfundet. Projektet er designet på en sådan måde at de unge, som laver velkomst-videoerne er aktivt involveret i alle dele af processen. De er i høj grad involveret i udvælgelsen af emner, samt at gøre klippene til virkelighed. Dette sikrer at emnerne i høj grad modsvarer behovene hos de flygtninge, som kommer til München.

27.09.2018 / Finland

Youth against drugs street team (DK)

Formålet med YAD Street Team er at påvirke holdningerne til stofmisbrug op græsrodsniveau, for derved at fremme Youth Against Drugs’ værdier. Målet er også at fremme aktivt medborgerskab, og at skabe mulighed for meningsfulde frivillige aktiviteter.

27.09.2018 / Finland

Skolens socialpædagoger online (DK)

Somessa-projektets mål var at udbrede det arbejde, som skolens socialpædagoger udførte, til de online-platforme, som bruges af de unge, samt gøre socialpædagogerne kontaktbare via de nyeste smartphone-apps.

27.09.2018 / Austria

Mockumentary filmprojekt (DK)

I ungdomscenteret JUST Wienerbergs nabolag er der et lokalt rekreativt område kaldet Wienerberg. Overalt i dette område er der rygter og myter, som nogen vil finde skræmmende; voldelige forbrydelser, farlige dyr. For nogle unge og deres forældre er Wienerberg derfor et no-go-område, ifølge en analyse foretaget af ungdomscentret. Hvad ligger bag disse rygter og myter? Er historierne sande? Fake news? JUST-holdets reaktion på den frygt-prægede situation var at få ideen til en “Mockumentary”-film.

27.09.2018 / Ireland

NYCI Techspace stem (DK)

Projektet styrker undervisning i STEM-fagene (eng. Science, Technology, Enginering, Mathematichs - red.) på ungdomsrådet via; træning og støtte; kompetenceudvikling; skabelse af af fællesskaber omkring øvelse; fejringsarrangementer; udbredelse af god praksis; og udvikling af partnerskaber.

27.09.2018 / Ireland

NYCI TechSpace STEM in Youth Work Maker Project

During an introductory training day youth workers undertake a range of STEM & Maker activities and gain the skills needed to facilitate high-quality STEM projects with young people. They learn how to solder; use Makey Makeys to turn everyday objects, such as bunches of flowers, into computer keyboards; make circuits; make scribble bots; and make speakers.

27.09.2018 / Germany

YouTube barcamp (EN)

At the YouTube barcamp, participants are asked to be experts themselves. They actively contribute by sharing their knowledge, ideas and experiences with other young people. The focus is on supporting each other and learning from each other. This also applies to the use of technology, which becomes important during the phase of media production. The possibility of helping to shape the barcamp through their own sessions, workshops and discussion groups promotes the autonomy of young people. The barcamp offers them a space to put their own ideas into practice, to exchange ideas and to network with other people.

27.09.2018 / Germany

YouTube barcamp (DE)

Bei dem YouTube barcamp sind die Teilnehmenden selbst als Expert*innen gefragt. Sie bringen sich aktiv ein, indem sie ihr Wissen, ihre Ideen und Erfahrungen mit anderen Jugendlichen teilen. Im Vordergrund steht dabei, sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen. Das gilt auch für den Umgang mit der Technik, der spätestens in der Phase der gemeinsamen Medienproduktionen wichtig wird. Durch die Möglichkeit, das barcamp auch durch eigene Sessions, Workshops und Diskussionsgruppen mitzugestalten, wird die Selbstständigkeit der Jugendlichen gefördert. Das barcamp bietet ihnen einen Raum, eigene Ideen umzusetzen, sich auszutauschen und sich mit anderen Menschen zu vernetzen.

27.09.2018 / Scotland

Young Scot 5Rights Youth Leadership Group (DE)

Die Young Scot 5Rights Youth Leadership Group ist eine Gruppe von 30 jungen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und Erfahrungen aus ganz Schottland im Alter von 11-19 Jahren, die sich für ihre Rechte in der digitalen Welt einsetzen. Sie untersuchen, wie die Empfehlungen des Berichts "Our Digital Rights" in Schottland umgesetzt und wie die Rechte junger Menschen in der digitalen Welt gewahrt werden können.

27.09.2018 / Germany

MY-WelcomeGuide (DE)

Mit dem MY-WelcomeGuide werden sowohl Jugendliche als auch Kinder mit Fluchterfahrung in kurzen Videoclips Tipps gegeben, wie sie sich in ihrer neuen Umgebung besser zurechtfinden. Die Clips sollen dabei weder belehrend noch mit erhobenem Zeigefinger daherkommen. Ziel des Projektes ist es, den neu Ankommenden mit den Online-Videos erste Tipps mit auf dem Weg zu geben, hier besser anzukommen. Dabei geht es in erster Linie darum den Jugendlichen Möglichkeiten der Alltagsbewältigung und Partizipationschancen in unserer Gesellschaft aufzuzeigen und hierfür digitale Medien nutzbar zu machen.

27.09.2018 / Scotland

Digital Equality and Inclusion Network (EN)

LGBT Youth Scotland recognised that young people who are either socially or geographically isolated weren’t able to engage with our groups or national projects. By developing a group chat function we could network GSAs in schools across the country allowing young people in these areas to connect with the wider young LGBTI school community. They are able to chat to each other and our team while working on a digital mini-project such as creating posters for their GSA. All sessions aim to connect young people across the GSA groups, allow them to learn new digital skills using online tools and share their learning with each other.

27.09.2018 / Scotland

Young Scot 5Rights Youth Leadership Group (EN)

The Young Scot 5Rights Youth Leadership Group, launched in February 2018 by Young Scot, the Scottish Government and 5Rights, is a group of 30 young people of diverse backgrounds and experiences from across Scotland, aged 11-19, who champion their rights in the digital world. They investigate how these recommendations can be implemented in Scotland and how young people’s rights can be realised in the digital world. This stage has a greater focus on the practical delivery of policies and their recommendations and puts young people in the lead in not only the development of ideas, but also their realisation and implementation.

26.09.2018 / Finland

YAD Street Team (FI)

Nuoret eivät ole enää kiinnostuneita sitoutumaan ´perinteiseen´ omistautumista vaativaan järjestötyöhön, vaan etsivät joustavampia tapoja tehdä vapaaehtoistyötä omien arvojensa mukaisesti. Näihin haasteisiin vastaamaan kasattiin ensimmäinen YAD Street Team -pilottihanke. Nuori kirjautuu käyttäjäksi Street Teamin sivuille omalla nimimerkillään ja valitsee tehtäväpankista itseään kiinnostavan tehtävän, sekä pyytää tarvitsemansa materiaalit. Tehtyään valitsemansa tehtävän hän raportoi sen suoritetuksi Street Teamin sivujen kautta. Ylläpito antaa palautteen ja pisteyttää suoritetun tehtävän. Pisteiden kertymisen myötä vapaaehtoiset pystyvät ostamaan pisteillään erilaisia Street Teamin tuotteita, esim. huppareita, pinssejä, tai tennareita.

26.09.2018 / Finland

Kuraattorit somessa (FI)

SOMESSA-hankkeen tavoitteena oli laajentaa kuraattoreiden työskentelyä lasten ja nuorten suosimiin verkkomedioihin ja olla oppilaiden tavoitettavissa älypuhelimien sovellusten kautta. Hankkeen aikana mallinnettiin kuraattoreiden ammatillista työtä uusissa verkkopohjaisissa toimintaympäristöissä ja arvioitiin työn onnistumista yhdessä lasten ja nuorten kanssa sekä arvioitiin sitä miten eri sovellukset sopivat kuraattorityöhön.

26.09.2018 / Germany

MY-WelcomeGuide (EN)

The MY WelcomeGuide provides both young people and children with refugee experience with short video clips to help them find their way around their new environment. The clips should neither be instructive nor pointing fingers. The aim of the project is to provide new arrivals with initial tips on basal questions. The main aim is to show young people the possibilities of coping with everyday life and opportunities for participation in society. The project is designed in such a way that the young people who produce the welcome clips are actively involved at all levels. They are significantly involved in the selection of topics as well as in the realization of the clips. This guarantees that the topics are very close to the needs of the refugees arriving in Munich.

26.09.2018 / Austria

Kiddymon Royal (EN)

In the location based game youth workers transform into KiddyMon-Characters that hide in different public parks in the district. Kiddy & Co is a youth organisation based in Vienna.

26.09.2018 / Austria

KiddyMon Royal (DE)

KiddyMon Royal ist ein positionsbezogenes Spiel für Kinder und Jugendliche, das von der Jugendeinrichtung Kiddy & Co in Wien entwickelt wurde. In dem positionsbezogenen Spiel verwandeln sich die Jugendarbeiter_innen in sogenannte KiddyMon Charaktere, die sich in verschiedenen Parks im 14. Bezirk in Wien verstecken.

26.09.2018 / Denmark

Gaming-Gruppen als pädagogisches Werkzeug (DE)

Auch wenn junge Menschen unter 18 Jahren von Glücksspiel, Wetten usw. Ausgeschlossen sind, ist es falsch, anzunehmen, dass sie ihren Alltag nicht in einer (digitalen) Welt leben, in der wirtschaftliche und soziale Vorteile als notwendige Prioritäten angesehen werden. Viele Computerspiele sind in den letzten Jahren um die Dimension des Wettens und Gambelns erweitert worden. Das bedeutet, dass es immer wichtiger wird, dass sowohl die Jugendlichen als auch die ihnen nahe stehenden Erwachsenen angemessen darauf vorbereitet sind, in einer immer komplexer werdenden Welt von Skin-Betting und Gambling zu navigieren.

26.09.2018 / Austria

KiddyMon Royal (DK)

Kiddy&Co er en ungdomsorganisation med base i Wien. Organisationen driver to ungdomscentre og et mobilt opsøgende program i byens 14. distrikt. I 2016 blev Kiddy&Co’s pædagogiske medarbejdere fascineret af den popularitet spil med augmented reality, som eks. “Pokemon Go” havde blandt deres målgruppe. De fik den ide at udvikle deres eget mere simple lokationsbaserede spil. Spillet fik navnet “KiddyMon”, og blev spillet første gang i marts 2017. Spillet tager 6 - 7 timer at gennemføre. I 2018 lavede Kiddy&Co’s pædagogiske medarbejdere en opdateret version med navnet “KiddyMon Royal”, som blev spillet første gang, en fredag eftermiddag, i april 2018.

11.09.2018 / Denmark

Lommefilm - inddragelse af unge i film-workshops (DK)

Denne praksis startede tilbage i 2006, som et filmprojekt i undergrunden, der eksperimenterede med en helt ny film-genere - film filmet med telefoner. I begyndelsen samarbejdede Lommefilm med film- og -musikfestivaler, men man så hurtigt et meget større potentiale i at bruge metoden til at undervise og kommunikere til og med de unge.

11.09.2018 / Denmark

Pocket Film - involving young people in film workshops (ENG)

The practice started back in 2006 as a film underground project, experimenting with a brand new film genre – films shot on phones. Lommefilm started of by working together with film and music festivals, but soon saw a much greater potential in using the method to teach and communicate to young people.

05.09.2018 / Denmark

Gaming groups as a pedagogical tool (ENG)

The overall goal of the project is to be a precautionary measure against problematic game-related behaviour in the digital environments of adolescents and young adult boys that are 12 - 21 years old, and to achieve this through group activities, focusing on parent-participation, active self-help and social training.

05.09.2018 / Denmark

Gaming-grupper som et pædagogisk værktøj (DK)

Projektets overordnede formål er derfor at forebygge problematisk spilleadfærd i digitale miljøer blandt unge og unge voksne drenge i alderen 12-21 år, gennem gruppetilbud med skærpet fokus på forældreinddragelse, aktiv selvhjælp og social træning.

19.07.2018 / Finland

Bytecamp (DK)

Denne praksis har som sine mål: At skabe kontakt til drenge som er interesserede i digitale spil, og i samarbejde med dem, at skabe en sund og positiv gaming-kultur. At skabe fokus på de positive aspekter der er ved at have gaming som en hobby. At hjælpe de unge med at skabe sociale kontakter og venskaber mellem hinanden. At tilbyde fritidsaktiviteter i feriesæsonen. At hjælpe de unge med at blive ansvarsbevidste, tolerante, og hensynsfulde voksne. At komme til Gud, og at vokse som kristen, mens man lærer om vores religion.

19.07.2018 / Germany

Digitale workshops som deltagelse i byplanlægning (DK)

Unge bør involveres i de sager, som har betydning for dem. Men når det gælder lokalplaner for byområder, så er disse ofte ikke særlig interessante for de unge. Her kan de digitale workshops være et nyt ungdomsfokuseret tilbud om deltagelse i lokalplanlægningen. De digitale medier gør det muligt at udforske og udtrykke éns krav til et områdes design, samtidig med at det tilbyder en legende tilgang til emnet.

18.07.2018 / Ireland

Hvad er foto-historien? Syrien - Tipperary (DK)

Vi ønskede at hjælpe unge mennesker med at fortælle deres historier; at opbygge selvsikkerhed gennem historiefortællings-processen; at bruge de digitale færdigheder som de allerede besidder; og i sidste ende, at gøre disse historier tilgængelige for et bredere publikum, i form af undervisningsmateriale.

17.07.2018 / Scotland

DigiDabble (DK)

DigiDabble blev skabt da vores team for livslang læring besluttede sig for at kontakte lokalsamfundene for at vise at biblioteker tilbyder en lang aktiviteter og services ud over bøger.Digidabble består i pop up arrangementer i lokale biblioteker i hele North Ayrshire, hvor de forskellige tilbud bidrager med deres egen ekspertise og ressourcer.

16.07.2018 / Austria

Instawalk (DK)

Instawalk er et koncept som er skabt af det globale Instagram community. Instawalks gør fotografering til en fælles, delt aktivitet: En gruppe mennesker mødes for sammen at udforske en bestemt rute eller et bestemt sted i fællesskab. I Wien er der et aktivt Instagram community, men det er først og fremmest voksne som deltager i dets arrangementer og aktiviteter. Da man oprindeligt fik den ide at arrangere Instawalks specielt rettet mod unge mennesker, var motivet først og fremmest at gøre dette inspirerende fællesskab mere tilgængeligt for de unge.

10.07.2018 / Denmark

Onlinerådgivning for sårbare børn og unge (DK)

Formålet med onlinerådgivning er at lytte til, tale med, og hjælpe sårbare børn og unge via digitale medier. Den digitale rådgivning spiller en væsentlig rolle i forhold til den tidlige forbyggelse. Mobiltelefonen forbinder os trådløst til services online, og give den rådsøgende mulighed for at kommunikere anonymt og på egen banehalvdel i forhold til svære problemstillinger.

03.07.2018 / Denmark

Online counselling (EN)

The purpose of online counselling is listening and talking to, and helping, vulnerable children and young people via digital media. Online counselling aims to be the preferred online socio-educational clubhouse for vulnerable children and young people.

27.06.2018 / Austria

Instawalk (DE)

Instawalks sind Fotospaziergänge, die das Fotografieren als ein gemeinschaftliches Medienerlebnis zu zelebrieren. In Wien gibt es eine sehr aktive Insagram-Community, die Teilnehmer_innen der Events sind jedoch vorwiegend Erwachsene. Um die inspirierende Community für Jugendliche zugänglicher zu machen, entstand die Idee, Instawalks speziell für Jugendliche zu veranstalten.

27.06.2018 / Denmark

Online-Beratung für gefährdete Kinder und Jugendliche (DE)

Der Zweck unserer Online-Beratung ist es, jungen gefährdeten Kindern und Jugendlichen zu helfen, indem wir mit ihnen über digitale Medien kommunizieren, ihnen zuhören und uns mit ihnen unterhalten. Frühe Prävention ist das primäre Ziel.

27.06.2018 / Germany

Kaupunkisuunnitteluun osallistavat työpajat (FI)

Nuorten tulisi olla osallisina kaikissa heitä koskevissa päätöksissä. Kuitenkaan erityisesti kaupunkialueiden suunnitteluprosessit eivät juurikaan kiinnosta nuoria. Digityöpajat tarjoavat nuorille uusia lähestymistapoja osallistua alueen suunnitteluprosessiin. Digitaalisen median työkalujen avulla nuoret tutkivat ja kertovat omia ajatuksiaan alueen suunnittelusta ja samalla lähestyvät aihetta leikkisästi.

27.06.2018 / Austria

Instawalk (FI)

Instawalk-kävely on maailmanlaajuisen Instagram-yhteisön perustama formaatti. Instawalk-kävelyillä valokuvauksesta tulee kollektiivinen ja jaettu toiminto: ryhmä ihmisiä tapaa tutkiakseen tiettyä paikkaa tai kävelyreittiä yhdessä. Pääsyy Instagram-kävelyiden järjestämiselle erityisesti nuorille oli se, että inspiroiva Instagram-yhteisö olisi nuorille helpommin lähestyttävä.

27.06.2018 / Ireland

What's the Photostory? Syria - Tipperary (EN)

We wanted to support the young people in telling their stories; to build confidence through the storytelling process; to utilise the digital skills they already possess and ultimately to connect the stories they created with a wider audience as a teaching resource.

27.06.2018 / Scotland

DigiDabble (FI)

DigiDabble on luotu kirjaston ja nuorisotyön yhteistyönä. Tavoitteena on tarjota välineitä luovaan teknologian käyttöön, edistää perheiden ja sukupolvien välistä oppimista sekä antaa moniongelmaisten alueiden perheiden käyttöön kalliitakin laitteita.

27.06.2018 / Finland

Bytecamp (DE)

Die Geschichte der Bytecamps begann vor 24 Jahren, als wir die alte Ferienlager-Tradition der Gemeinden mit dem steigenden Interesse an Computertechnologien verknüpft haben.

27.06.2018 / Ireland

What’s the Photostory? Syria - Tipperary (FI)

Halusimme tukea nuoria siinä, että he voivat kertoa omat tarinansa, kasvattaa itseluottamustaan tarinankerrontaprosessin avulla, käyttää jo hallitsemiaan digitaitoja ja lopuksi tuoda luomansa tarinan suuremmalle yleisölle opetusmateriaalin muodossa.

27.06.2018 / Finland

Bittileiri (FI)

Tampereen ev.lut. seurakunnat on järjestänyt pelaaville pojille Bittileiri-toimintaa jo 90-luvulta lähtien. Tavoitteena on luoda sosiaalisia kontakteja ja ystävyyssuhteita vertaisryhmässä sekä tehdä näkyväksi peliharrastuksen hyviä puolia.

27.06.2018 / Germany

Digital workshops for participation in district planning (EN)

Young people should be involved in all issues affecting them. However, planning processes in urban districts in particular are often not very attractive for young people. Here the digital workshops offer youth work new approaches for participation in planning processes in the district.

27.06.2018 / Austria

Instawalk (EN)

In Vienna there is an active Instagram community, but mainly adults participate in its events and activities. When the idea first came up to organize Instawalks especially for young people, the main motive was to make this inspiring community more accessible to the youth.

27.06.2018 / Scotland

DigiDabble (EN)

DigiDabble was created when our Lifelong Learning Team decided to reach out to communities to show that libraries offer a range of activities and services other than books. At the beginning the main objectives were to provide STEAM activities, promote family and intergenerational learning and give access to sometimes very expensive equipment to families in areas of multiple deprivation.

27.06.2018 / Germany

Digitalwerkstätten zur Beteiligung an Stadtteilplanung (DE)

Jugendliche sollen bei allen sie betreffenden Fragen beteiligt werden. Gerade Planungsprozesse in Stadtteilen sind allerdings für Jugendliche häufig wenig attraktiv. Hier bieten die Digitalwerkstätten Jugendarbeit neue Ansätze zur Beteiligung an Planungsprozessen im Stadtteil.

27.06.2018 / Scotland

Digi Dabble (DE)

DigiDabble entstand, als unser “Lifelong Learning Team” sich entschieden hat, der Gemeinschaft zu zeigen, dass Bibliotheken eine große Menge an Aktivitäten und Services bieten, die nichts mit Büchern zu tun haben. Da technische Ressourcen, Spiele und ein 3D Drucker zur Verfügung standen, hat man sich darauf geeinigt, ein Event zu veranstalten, das die Breite der verfügbaren Angebote demonstriert.

27.06.2018 / Ireland

What’s the Photostory? Syria - Tipperary (DE)

Wir wollten die jungen Menschen darin unterstützen, ihre Geschichte zu erzählen. Sie sollten durch diesen Prozess Selbstbewusstsein entwickeln. Sie sollten die digitalen Fähigkeiten nutzen, über die sie bereits verfügen und letztendlich sollten die Geschichten, die sie entwickelt haben, einem größeren Publikum als Lernmaterial zugänglich gemacht werden.

27.06.2018 / Finland

Bytecamp (EN)

The Evangelical Lutheran parishes of Tampere reach gamers via gaming camps, that have been organised several times a year since the 1990's. The objective is to reach boys interested in digital games and collaborate with them in fostering a healthy and positive gaming culture, and to help young people create social contacts and friendships within their peer group.